top of page

מבנים שנבנו על-פי עקרונות הבנייה הירוקה חסכוניים יותר באנרגיה, משפיעים לטובה על בריאות הדיירים וערכם הכספי גבוה.

הדרך הקלה והבטוחה לזהות שהמבנה הוא ירוק הוא באמצעות תו התקן לבנייה ירוקה. תו תקן נועד להצביע על סטנדרט ואיכות, לשרת את הצרכן ולהקל עלינו לזהות ולהבדיל בין מבנים שהם כאלה לכאלה שהם לא. עם זאת, בעת הנוכחית קיימים בשוק מספר תווי תקן לבנייה ירוקה והמציאות, גם אם מבורכת לעצמה, עלולה קצת לבלבל.

לשם כך ריכזנו עבורכם את ההבדלים בין תווי התקן המובילים לבנייה ירוקה בישראל.

bottom of page