top of page

בריאות ורווחה

 

איכות האוויר בתוך הבניין וכן רמת התאורה בו יכולים להשפיע על רמת הריכוז, על בריאותם של המשתמשים ועל רמת נוחותם. באמצעות מיקום נכון של חלונות על גבי מעטפת הבניין, ניתן לייצר אוורור טבעי תוך שמירה על תנאי נוחות ותאורה אופטימליים.

 

ניהול

 

 

 

חומרים

 

התקנים מעודדים מיחזור חומרי בנייה. בניין שייבנה מחומרים בעלי תו תקן ירוק יקבל ניקוד גבוה יותר בפרק זה. חומרים אלה מבוססים על חומרים ממוחזרים, ובכך מצמצמים כרייה של חומרי גלם ראשוניים.

קרקע

 

 

 

מים

 

עידוד לחיסכון במים אינו דבר חדש בישראל. עם עליית מחירי המים בשנים האחרונות, צמצום צריכת המים ושימוש במים אפורים להשקיית גינות והדחת אסלות יזכה את הבניין בניקוד וכן יביא לחיסכון בחשבון ההוצאות החודשי.

 

תחבורה

 

 

 

אנרגיה

 

אולי הפרק החשוב ובעל המשקל הגבוה ביותר. לפי המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, כמעט 50 אחוז מצריכת החשמל בבתי מגורים בישראל מופנים לקירור, חימום ותאורה במבנים. באמצעות תכנון ביו-אקלימי - ניצול התנאים האקלימיים הזמינים בסביבת הבניין לשם יצירת נוחות תרמית, וכן ניצול אופטימלי של תאורה טבעית - ניתן לצמצם את ההוצאות על צריכת האנרגיה באופן משמעותי. ברחבי העולם ישנם מבנים פאסיביים לחלוטין, אשר אינם צורכים אנרגיה לחימום או לקירור, ובכל זאת שומרים על רמת נוחות תרמית גבוהה.

 

 

bottom of page