top of page

LEED

(LEED (Leadership in Energy and Environmental Design הוא התקן המוכר ביותר בעולם לבניה ירוקה. התקן נוסח על ידי המועצה האמריקאית לבנייה ירוקה (US Green Building Council), וגרסתו הראשונה הושקה בשנת 1998. מאז יצאו מספר גרסאות נוספות, המותאמות למבנים מסוגים שונים, לסקטורים מגוונים – כמו בניה פרטית ומסחרית, מוסדות חינוך וכד', ולפרויקטים ספציפיים – כמו מעבדות וחללי פנים. כמו כן הופקו גרסאות LEED  לפיתוח שכונות ולתפעול ותחזוקה של מבנים קיימים.  הגרסה האחרונה, שפורסמה ב-2009, נועדה לפרויקטים של בניה חדשה ושיפוץ מקיף, ונקראת LEED 2009 for New Construction and Major Renovations.

 

 

הקטגוריות 

תקן LEED כולל חמש קטגוריות מרכזיות בתחומים שונים של בנייה ירוקה: 

  • אתרים בני קיימא ( Sustainable Sites)

  • שימוש יעיל במים (Water Efficiency)

  • אנרגיה ואטמוספירה (Energy and Atmosphere)

  • חומרים ומשאבים (Materials and Resources)

  • איכות הסביבה בתוך המבנה (Indoor Environmental Quality)

 

לכל קטגוריה יש משקל מוגדר בניקוד הכולל של התקן. המשקל הגדול ביותר (35%) מוענק לתחום 'אנרגיה ואטמוספירה', הכולל סעיפים כמו חסכון באנרגיה, שימוש באנרגיות מתחדשות, צריכת אנרגיה ממקור שאינו מזהם, וכן בדיקה ואופטימיזציה של המערכות השונות לפני המסירה ובשנה הראשונה לאכלוס הבניין. הקטגוריה השנייה בחשיבותה היא 'אתרים בני קיימא' (26%), שמתייחסת למיקום הבניין, גישה לתחבורה דלת זיהום, ניהול מי נגר עילי באתר, צמצום אי החום העירוני ועוד. יתר הקטגוריות  עוסקות בנושאים כמו: חסכון במים, שימוש בחומרים ממוחזרים לצמצום צריכת המשאבים בעת הבנייה, ניהול פסולת הבניין ואיכות החללים הפנימיים, ליצירת סביבה בריאה ונעימה למשתמשים. 

 

נקודות בונוס נוספות מוענקות בתחומים שאינם מכוסים בפרקי התקן, בקטגוריה ייחודית שנקראת 'חדשנות בתכנון ובתפעול' (Innovation in Design/Operations). קטגוריה זו מאפשרת לכל פרויקט לבחון שיטות בנייה מקוריות וטכנולוגיות חדשות, או כל פעולה חלוצית אחרת שמיטיבה עם הסביבה והאדם. 

 

הניקוד 
תקן LEED מבוסס על מדרג של 100 נקודות, בתוספת 10 נקודות בונוס על חדשנות או חשיבות אזורית של הפרויקט. הדירוג הסופי נקבע על פי החישוב הבא:

 

דירוגטווח ניקוד

מאושר (Certified)  : 40-49 

כסף                        : 50-59

זהב                        : 60-79

פלטינום                  : 80+

 

תנאי הסף 
כל פרויקט שמבקש לקבל תקן LEED נדרש לעמוד בתנאי סף מחייבים. תנאים אלה, הזהים לכל הפרויקטים, ומבטיחים נקיטת צעדים בסיסיים להפחתת הפגיעה בסביבה, ללא קשר לדירוג הסופי.

bottom of page