top of page

BREEAM

תקנים המעודדים שימוש מופחת באנרגיה החלו לצוץ בשנות ה-70, בעקבות משבר האנרגיה העולמי שזעזע את כלכלות המערב. עם השנים החלו התקנים לגעת בנושאים סביבתיים נוספים כגון זיהום אוויר, מיחזור חומרים, בריאות ועוד. התקן הראשון הכולל למבנים הוא

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

התקן נקבע בבריטניה בשנות ה-90 ועל אף שבעולם הוא נפוץ, מעט מבנים בישראל נבנו לפיו.

 

 

bottom of page