top of page

שירותי יעוץ

.מתן יעוץ מקיף בנושאי בנייה הירוקה, בידוד, תאורה וכן עריכת דוחות לראשויות לשם הגשה להיתרי בנייה

בדיקת תוכניות וחוות דעת

​​

בדיקת תוכניות קיימות ומתן דגשים לשיפור ועשייה בתחום הבנייה הירוקה, תאורה ותכנון תאורה אפקטיבי , תאור טבעית, אוורור טבעי בידוד וכיוצא בזה.

דו"ח להגשה לרשויות

​​

כתיבה ועריכתו של הדו"ח/ אוגדן למידה בתקן 5281 להגשה לרשויות.

בדיקה ומתן דוח ודירוג אנרגתי למבנה בהתאם ל ת"י 5282

ולת"י 1045.

יעוץ למתכננים

​​

מתן יעוץ והכוונה למתכננים תוך כדי תהליכי התכנון ולמציאת פתרונות חוסכי אנרגייה, צמצום בשימוש במיים שפירים, זכוכיות שמש והצללה, תאורה טבעית ותאורה מלאכותית, יעוץ בתכנון אוורור טבעי, בחירת חומרים, בידוד תרמי, תחבורה ונגישות, וכיוצא בזה.

bottom of page